top of page
IMG_3178.jpg

NATURAL SEASONAL CUT FLOWERS

BLODAU NATURIOL A THYMHOROL

'Perfectly imperfect’ ~ 'Perffaith Amherffaith'

Blodau tymhorol yn mynegi eu cymeriad a'u harddwch naturiol. 

​Croeso i Tusw Tlws

Seasonal flowers expressing their natural character and beauty.  

Welcome to Tusw Tlws

Home ~ Adre: Welcome
Home ~ Adre: About Us

ABOUT TUSW TLWS 
GWYBODAETH AM TUSW TLWS

Based in Ruthin, Denbighshire, Tusw Tlws grows and sells natural and seasonal cut flowers.  We grow outdoors so our cutting season follows Mother Nature, but is broadly April to October. Our flowers are sold in mixed bouquets for your home or as gift bouquets as well as buckets of blooms for you to use for events.  We also provide natural funeral flowers which use our flowers without any plastic or floral foam.  When special orders are needed outside the flower season, flowers are sourced from other British growers.

We aim to be kind to the environment by avoiding single-use plastic and only use biodegradable wrappings for the bouquets!  We also avoid using pesticides or herbicides to protect the environment and wildlife.

 


Mae Tusw Tlws yn tyfu a gwerthu blodau tymhorol o Rhuthun, Sir Ddinbych.  Rydym yn tyfu’r cnydau yn gwbl naturiol allan yn y cae, ac felly maent ar gael yn fras rhwng Ebrill a Hydref.  Mae ein blodau yn cael eu gwerthu mewn tuswau cymysg i’ch cartrefi neu fel tuswau anrheg yn ogystal â bwcedi o flodau i chi ddefnyddio at achlysuron arbennig.  Rydym hefyd yn darparu blodau angladd naturiol heb unrhyw blastig nag ewyn blodau.  Pan gawn archebion y tu allan i’r tymor, rydym yn prynu blodau i mewn gan dyfwyr o Brydain.

Rydym yn ceisio bod yn garedig i’r amgylchedd drwy osgoi plastig a defnyddio deunyddiau bioddiraddadwy i becynnu’r tuswau.  Rydym hefyd yn osgoi defnyddio plaladdwyr neu chwynladdwyr i ddiogelu'r amgylchedd a bywyd gwyllt

IMG_4368_edited.jpg

THE FLOWER MENU   ~   Y BWRDD BLODAU

Please get in touch if you would like further information or any specific requests.  Free delivery within 5 miles of Gellifor and further for a small charge.


Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth neu unrhyw gais arbennig. Danfon am ddim o fewn 5 milltir i Gellfior ac ym mhellach am dâl bach.

Home ~ Adre: Services
IMG_0737%5B1%5D_edited.jpg

NATURAL FLOWERS FOR YOUR HOME 

BLODAU NATURIOL I'CH CARTREF

A mixed bouquet for your home.  A lovely mix of garden gathered flowers with a mix of colours, scents, shapes and textures.

Tusw cymysg i'ch cartref yn cynnwys blodau o wahanol liwiau, persawr, siâp a gwead 

Price from ~ Pris cychwyn ~ £20 

Subscription1.jpg

CONTACT US 

CYSYLLTWCH Â NI

Please contact us with any comments, questions, or special requests.

Cysylltwch â ni hefo unrhyw sylwadau, cwestiynau neu ceisiadau arbennig

Tyddyn Comin, Gellifor, Ruthin LL15 1SG

07872 624213

  • Facebook
  • Instagram

Thank you Diolch

Home ~ Adre: Contact
bottom of page