top of page
IMG_3137.JPEG

ABOUT THE FLOWERS 

AM Y BLODAU

The seasonal flowers grown here at Tusw Tlws, Ruthin are best described as ‘perfectly imperfect’ – the flowers express their natural character and beauty and some stems have natural curves!  We grow seasonal cottage style flowers with wonderful scents and in a variety of colours and shapes.  The flowers on offer change through the seasons so there’s always something different to see.

As all the flowers grown here are cut, conditioned and delivered in less than a day, the flowers are super fresh and have a good vase life without the need for any additives.

During the growing season we dry many flowers so that over the winter months we can make some dried flower wreaths or bouquets.  Although we don’t sell fresh flowers during the winter, there’s still plenty to do – clearing flower beds, sowing seeding, weeding, repairing - the list is never ending, but we’re not complaining!

‘Perffaith amherffaith’ ydy’r ffordd orau o ddisgrifio’r blodau tymhorol sy’n tyfu yma yn Nhusw Tlws, Rhuthun - blodau yn mynegi eu cymeriad a’u harddwch naturiol.  Rydym yn tyfu blodau ar ffurf bwthyn gydag arogl gwych mewn gwahanol liwiau a siapiau.  Mae’r blodau sydd ar gael yn newid trwy’r tymor felly mae ‘na rywbeth gwahanol i’w weld bob tro.

Gan fod y blodau sy’n tyfu yma yn cael eu torri, eu trin a’u danfon mewn llai na diwrnod, mae’r blodau’n hynod o ffres ac yn para yn dda yn y fâs heb unrhyw fath o ychwanegyn.

Yn ystod y tymor tyfu, rydym yn sychu llawer o flodau er mwyn eu defnyddio mewn tuswau a thorchau dros y gaeaf.

Er nad ydyn yn gwerthu blodau ffres yn ystod y gaeaf, mae ‘na ddigon i’w wneud - clirio gwlâu blodau, hau hadau, chwynnu, atgyweirio - mae’r rhestr yn ddiben, ond ‘da ni ddim yn cwyno!

About the flowers ~ Am y blodau: About Us

Gallery ~ Oriel

About the flowers ~ Am y blodau: Pro Gallery
bottom of page