top of page

Funeral Flowers ~ Blodau Angladd

When it’s time to say farewell to a loved one, we can provide a natural style funeral arrangement using seasonal garden style flowers.  We use our flowers when available or if we need to add more flowers, we only use British grown flowers.  We do not use plastic or floral foam.  Each arrangement is different so please contact us to discuss.

Pan mae’n amser ffarwelio, mi all Tusw Tlws ddarparu blodau tymhorol o’r ardd wedi eu gosod mewn arddull naturiol ac anffurfiol.  Rydym yn defnyddio blodau ein hunain ond os oes angen mwy o flodau, dim ond blodau Prydeinig nawn ni ddefnyddio.  Rydym yn osgoi defnyddio plastig nag ewyn blodau.  Mae bob trefniant yn wahanol felly cysylltwch â ni i drafod. 

IMG_3721_edited.jpg
bottom of page