top of page

Mother's Day    2024     Sul y Mamau

For Mother's Day we are offering:

  • Gift Voucher for a  bouquet of flowers to be delivered during the 2024 season.  Cost £25, or

  • Monthly flower subscription gift voucher for the 2024 season.  Cost £50.

Local deliveries only.​

3822B5E1-6DAB-4F03-ABB1-2902884676CA[1263].JPG

 

Home grown flowers are more sustainable, unique and super fresh – we just have to wait a few more weeks until the season start.


Mae blodau cartref yn fwy cynaliadwy, unigryw ac yn hynod o ffres– ond mae’n rhaid i ni aros am ychydig o wythnosau i’r tymor gychwyn.

Ar gyfer Sul y Mamau eleni, rydym yn cynnig:

  • Tocyn Anrheg ar gyfer tusw o flodau yn ystod tymor 2024.  Gost £25,  neu

  • Tanysgrifiad blodau misol i’w danfon yn ystod 2024.  Gost £50.

Danfoniad lleol yn unig

bottom of page