Mother's Day                 Sul y Mamau

How about a longer lasting gift?

A voucher for three mixed bouquets of our own grown flowers, delivered in May, June and July.   I will deliver the voucher on Mother's Day along with a small posy of spring flowers.

Cost £45  SOLD OUT

Delivery is free within 5 miles of Gellifor or further can be arranged for a small fee.

Limited availability, last orders by Friday 12th March 2021.

IMG_4043.JPEG

Beth am anrheg sy'n para'n hirach?

​Taleb am dri thusw cymysg o'n blodau ni, i'w danfon ym mis Mai, Mehefin a Gorffennaf.  Mi wnâi ddanfon y daleb ar Sul y Mamau yng nghyd a thusw bach o flodau'r gwanwyn.

 

​Y gost £45 GWERTHU ALLAN

​Mae danfoniad am ddim o fewn 5 milltir i Gellifor neu mi allwn ddanfon ym mhellach am dâl bach.

Niferoedd yn gyfyngedig, archebau olaf erbyn dydd Gwener 12fed 2021.