Mother's Day                 Sul y Mamau

For Mother’s Day this year, we are offering a gift voucher for a bouquet of tulips.  The gift voucher will be delivered on Mother’s day with a delicate posy of anemones.

The tulip bouquet will be delivered at the end of April/early May once they are ready to cut. 

Cost £25  

Local delivery only

IMG_5017.JPEG

 

Home grown flowers are more sustainable and super fresh – we just have to wait a few more weeks until the season start.


Mae blodau cartref yn fwy cynaliadwy ac yn hynod o ffres– ond mae’n rhaid i ni aros am ychydig o wythnosau i’r tymor gychwyn.

Ar gyfer Sul y Mamau eleni, rydym yn cynnig tocyn anrheg ar gyfer tusw o dulips.  Fydd y tocyn anrheg yn cael ei ddanfon ar Sul y Mamau yng nghyd a posi bychan o anemones.

Fydd y tusw o tulips yn cael ei ddanfon pan fyddant yn barod i’w torri tuag at ddiwedd Ebrill/dechrau Mai.

Y gost £25

Danfoniad lleol yn unig