Christmas Wreaths                Torchau Nadolig

Wreaths will be made on moss covered wire using natural fresh and dried ingredients.  Each wreath will be unique depending on the ribbon.

 

There are 3 sizes available:

~ small (11/12” 28/30cm) - not available

~ medium (14/15” 35/38cm) - £30

~ large (17/18” 43/46cm) - £35

Choice of ribbon colour:

red, green, burgundy, blue or golden yellow.

Last orders 10/12/021

Last delivery/collection 17/12/2021

Delivery days Tuesday and Friday

IMG_4617 (2).JPEG

Mi fydd y torchau yn cael eu gwneud ar ffram weiren a mwsog hefo cynhwysion ffres a sych.  Mi fydd pob torch yn unigryw yn dibynnu ar lliw y rhuban.

Mae na dri maint ar gael:

~ bach (11/12” 28/30cm) - dim ar gael

~ canolig (14/15” 35/38cm) - £30

~ mawr (17/18” 43/46cm) - £35. 

Dewis o liw rhuban:

coch, gwyrdd, byrgwnd, glas neu melyn euraidd.

Archebion olaf 10/12/2021

Casgliad/danfoniad olaf 17/12/2021

Diwrnodau danfon dydd Mawrth a dydd Gwener

Christmas wreath order / Archeb torch Nadolig
Size / Maint
Ribbon colour / Lliw Ruban
Delivery/Danfon