top of page

Christmas Wreaths                Torchau Nadolig

Wreaths will be made on moss covered wire using natural fresh and dried ingredients.  Each wreath will be unique depending on the ribbon.

 

There are 3 sizes available:

~ small (11/12” 28/30cm) - not available

~ medium (14/15” 35/38cm) - £30

~ large (17/18” 43/46cm) - £35

Choice of ribbon colour:

red, green, burgundy, blue or golden yellow.

Last orders 10/12/021

Last delivery/collection 17/12/2021

Delivery days Tuesday and Friday

IMG_4617 (2).JPEG

Mi fydd y torchau yn cael eu gwneud ar ffram weiren a mwsog hefo cynhwysion ffres a sych.  Mi fydd pob torch yn unigryw yn dibynnu ar lliw y rhuban.

Mae na dri maint ar gael:

~ bach (11/12” 28/30cm) - dim ar gael

~ canolig (14/15” 35/38cm) - £30

~ mawr (17/18” 43/46cm) - £35. 

Dewis o liw rhuban:

coch, gwyrdd, byrgwnd, glas neu melyn euraidd.

Archebion olaf 10/12/2021

Casgliad/danfoniad olaf 17/12/2021

Diwrnodau danfon dydd Mawrth a dydd Gwener

Christmas wreath order / Archeb torch Nadolig
Size / Maint
Ribbon colour / Lliw Ruban
Delivery/Danfon
Anchor 1
Order Form
bottom of page